InloggenGratis lid worden

Cookies

Op Madopt gebruiken we cookies. Lees hier waarom we dat doen.

Privacy statement Madopt

Repurpose B.V., gevestigd aan Utrechtseweg 154 Amersfoort met KVK nummer 86608975, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Madopt is een handelsnaam van Repurpose B.V.

Contact

Als je vragen hebt over onze verwerking van persoonsgegevens of je rechten als hieronder beschreven uit wenst te oefenen, waaronder je recht op inzage of je recht om bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking, neem dan contact op met ons met behulp van de onderstaande contactgegevens:

Utrechtseweg 154

3818ES Amersfoort

T.a.v. Repurpose B.V.

info@madopt.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken

De volgende gegevens verzamelen wij om de volgende redenen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres en bezoekgeschiedenis
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer organisatie (voor betalingen)
 • Eventuele op het online platform zelf geposte zoekvragen (wat, waar, wanneer, hoe, etc.)

Het is mogelijk om op het platform zoekvragen te plaatsen. De gegevens die je in een opeenstaande zoekomschrijving zet zijn voor alle andere gebruikers van het platform zichtbaar. Bij openstaande zoekvragen staan ook je contactgegevens zoals: je naam, de naam van het bedrijf waarvoor je werkt, je telefoonnummer en je e-mailadres.

Waarom verzamelen we deze gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een commercieel gerechtvaardigd belang. Madopt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van updates over zoekvragen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief na jou goedkeuring.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op het platform.
 • Je, op basis van een overeenkomst, toegang te geven tot onze diensten.
 • Madopt analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Madopt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Madopt maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Madopt zorgt ervoor dat je persoonsgegevens niet langer zullen worden bewaard dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij bewaring van je persoonsgegevens nodig is voor het voldoen aan een wettelijke bewaarplicht of wanneer je ons verzoekt je persoonsgegevens te wissen. Wanneer er dwingende redenen zijn, zoals een wettelijke bewaarplicht, kan je verzoek worden geweigerd. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn zullen we je persoonsgegevens veilig vernietigen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Madopt zal je persoonsgegevens alleen met organisaties delen voor zover we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, voor het uitvoeren van diensten en overeenkomsten die we met onze klanten hebben of voor analytische doeleinden. Deze ingeschakelde organisaties zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taak en zullen altijd gebonden zijn aan een contractuele verplichting om je gegevens geheim te houden. De website en applicatie van Madopt (met inbegrip van persoonsgegevens van klanten) worden in datacenters binnen de Europese Unie gehost.

Voor de juiste uitvoering van zijn diensten maakt Madopt ook gebruik van ondersteunende diensten van derden. Voor zover deze dienstverleners persoonsgegevens van klanten buiten de EU verwerken, zal dit uitsluitend in overeenstemming met toepasselijke privacywetgeving worden gedaan. Madopt verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Evenmin zal Madopt door jou verstrekte persoonsgegevens aan derden bekend maken ten behoeve van hun marketing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Madopt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Madopt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze diensten voor klanten kunnen verbeteren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Lijst met cookies:

Soort cookieNaam cookieDomeinDuurOmschrijving
Noodzakelijk__cf_bmHubspotHalfuurThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.
Noodzakelijk_GRECAPTCHAGoogle/ recaptchaZes maandenGoogle reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis.
Analytisch__hssrcMadoptSessieThis cookie is for HubSpot website analytics.
Analytisch__hstcMadoptZes maandenThis cookie is for HubSpot website analytics.
Analytisch__hsscMadoptDertig minutenThis cookie is for HubSpot website analytics.
FunctioneelhubspotutkMadoptZes maandenThis cookie name for HubSpot user authentication.
Functioneel__cfuvidHubspot & hsformsSessieThis cookie is set by HubSpot’s CDN provider because of their rate limiting policies.
FunctioneelMadoptMadoptSessieDeze cookie is om het platform goed te laten werken, bijvoorbeeld door het bijhouden of jij bent ingelogd (en niet iemand anders).

Mixpanel

Door bepaalde acties uit te voeren op het platform wordt bij die actie gebruikersinformatie gedeeld met Mixpanel, zonder gebruik van een cookie. De gebruikersdata is anoniem wanneer de gebruiker geen account heeft. Bij het aanmaken van een account is deze data niet meer anoniem. Wij kunnen dan in Mixpanel per gebruiker volgen wat hij/zij op het platform doet. Op basis hiervan kunnen wij analyseren hoe we klanten beter van dienst kunnen zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@madopt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Madopt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Madopt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Madopt heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Van de servers waarop madopt.nl draait worden met regelmaat backups gemaakt.

Klachten

Als jij het idee hebt dat jouw niet goed worden beheerd, neem dan contact op via info@madopt.nl. Madopt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wanneer je precies wilt wat er bij elk bezoek met je data gebeurt, dan raden we je aan om elke keer dat je de site bezoekt te controleren of de privacyverklaring herzien is en zo ja, om deze opnieuw te lezen.

De laatste herziening was op: 28-2-2024

Samen bouwen we beter

info@madopt.nlLinkedIn

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom circulair bouwen.

Ga naar

MadopterenTarievenInloggenVoorwaardenPrivacy statement

Repurpose BV

Huize Paasloo, Utrechtseweg 154, 3818 ES Amersfoort

KVK: 86608975

BTW: NL864021860B01